Ogólne Warunki Ubezpieczenia dlaczego warto przeczytać ten dokument i czego w nim szukać?


Niewielu z nas wie, czego dokładnie szukać w dokumentach załączanych do umów ubezpieczenia. Nie warto jednak rezygnować z ich przeczytania. Zakup ochrony, której zakresu nie znamy, może okazać się nierozsądny i nieopłacalny.

Kiedy przeczytanie OWU jest najważniejsze?

Warunki ubezpieczeń obowiązkowych są regulowane przez odpowiednie przepisy. Nie ma więc konieczności zapoznawania się z nimi na przykład przed wykupieniem ochrony odpowiedzialności cywilnej, czyli OC. To ubezpieczenie, mimo że zawsze ma taki sam zakres, może mieć różne ceny w zależności od cech kierowcy, parametrów samochodu i kryteriów ubezpieczyciela. Rozpiętość cen OC można poznać dzięki kalkulatorom OC, takim jak ten na stronie https://mubi.pl/ubezpieczenie-samochodu/kalkulator-oc-ac/. Mimo różnic w cenach, OC niezmiennie chroni te same zdarzenia, nie znajdziemy więc w jego OWU żadnych nieoczekiwanych informacji.

Kiedy trzeba zwrócić szczególną uwagę na warunki ubezpieczenia? Głównie wtedy, gdy dotyczą dobrowolnych form ochrony mających najróżniejsze zakresy i ograniczenia. Dlatego kierowcy, którzy planują wykupić na autocasco, NNW, assistance czy ubezpieczenie szyb, powinni koniecznie zapoznać się z warunkami tych form ochrony ubezpieczeniowej.

Na co zwrócić uwagę w trakcie lektury OWU autocasco?

Najważniejszymi informacjami o autocasco, które trzeba sprawdzić, są:

  • definicje sformułowane przez ubezpieczyciela,
  • zakres terytorialny ochrony,
  • rodzaje szkód podlegających likwidacji,
  • wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności oraz wyjątki w nich,
  • sposób likwidacji szkody,
  • rodzaj sumy ubezpieczenia,
  • franszyzę redukcyjną i integralną,
  • sytuacje, w których ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę.

Definicje w OWU autocasco

Ten obszerny dział informacji, znajdujący się zwykle na początku dokumentu, służy do wyjaśnienia, co dokładnie ubezpieczyciel rozumie pod konkretnymi pojęciami. Niektóre definicje są bardzo zbliżone w różnych towarzystwach ubezpieczeniowych, a inne znacznie się różnią. Warto je przeczytać, żeby dobrze zrozumieć całą resztę OWU.

Zakres ochrony

Ochrona autocasco nie zawsze obejmuje wszystkie zdarzenia, jakie ubezpieczony mógłby sobie wyobrazić. Wręcz przeciwnie, jej zakres zwykle jest znacznie ograniczony. Może dotyczyć wypłaty odszkodowania po kradzieży czy uszkodzeniu auta przez wandali albo tylko po zniszczeniu samochodu w wyniku działania sił przyrody. Może działać na terenie całej Europy lub tylko w Polsce.

Zakres autocasco to jedna z najważniejszych cech tego ubezpieczenia, którą trzeba koniecznie sprawdzić przed wykupieniem go.

Wyłączenia odpowiedzialności

Wyłączenia odpowiedzialności to nic innego jak sytuacje, w których ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania po zniszczeniu pojazdu. Wyłączenia często dotyczą na przykład uszkodzenia auta w czasie wykorzystywania go niezgodnie z przeznaczeniem (na przykład do odpłatnego przewozu osób, który nie został uzgodniony z TU) albo podczas zamieszek, protestów czy działań wojennych.

Sposób likwidacji szkody

Właściciel ubezpieczanego samochodu może zdecydować się na tzw. kosztorysową likwidację szkody, którą zajmie się sam po otrzymaniu odszkodowania. Będzie mógł wtedy wybrać warsztat, z którego usług skorzysta, a także zdecydować się na użycie do naprawy części oryginalnych lub zamiennych. Kierowca ma też prawo do wybrania wariantu ubezpieczenia obejmującego naprawę w warsztacie wybranym przez ubezpieczyciela lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi. W tym wypadku prawdopodobnie jego pojazd otrzyma nowe, oryginalne części, co wpłynie na podwyższenie kosztu wykupienia autocasco.

Udział własny, amortyzacja części i inne przyczyny zmniejszenia odszkodowań

W ubezpieczeniu autocasco może zostać zastosowana franszyza integralna i redukcyjna. Pierwsza z nich polega na tym, że ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody o niewielkiej wartości, na przykład do 500 zł. Wtedy za likwidację takich szkód musi w całości zapłacić ubezpieczony. Franszyza redukcyjna to udział własny właściciela samochodu w finansowaniu naprawy auta. Można z niej zrezygnować za dodatkową opłatą.

Innym czynnikiem powodującym obniżenie wysokości odszkodowania jest amortyzacja części, czyli potrącanie pewnego procentu wartości części przy ich wymianie na koszt ubezpieczyciela. Wysokość amortyzacji zależy od wieku pojazdu – im starszy samochód, tym niższe odszkodowanie dostanie jego właściciel.

Co jeszcze sprawdzić w OWU?

Jesteś ciekaw, co jeszcze warto sprawdzić w OWU autocasco? Wejdź na stronę https://mubi.pl/poradniki/owu-ac/ i przeczytaj artykuł o 9 rzeczach, których trzeba się dowiedzieć przed podpisaniem umowy ubezpieczenia AC.

 

Powyższy artykuł nie stanowi materiału redakcyjnego. Jest to publikacja na zlecenie.